כנס משודר זרוע העבודה

כנס משודר לזרוע העבודה בנושא עשור לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה בראשות משרד הכלכלה בהשתתפות פאנליסטים בכירים מהמשק ובהנחיית שרון כידון.