אירוע משודר לסניק

אירוע משודר בינלאומי, 17 נקודות שידור בו זמנית ברחבי העולם.