מתקן תצוגה חרמון מעבדות

מתקן תצוגה בכנס לחרמון מעבדות