השקת חטיפי פופקולנד

השקת חטיפי פופקולנד 2018 – שבוע תעשיות המזון והאירוח הבינלאומי ה-35