קונספט הזמר במסיכה

גירסת המופעים המשודרים בפורמט הטלוויזיה המצליח 'הזמר במסיכה', כולל העתקת האולפן הפיזי של התוכנית לאולפן וירטואלי בנראות זהה לחלוטין.