ביתן PURE HERBAL

ביתן PURE HERBAL בכנס הקוסמטיקה באקספו ת"א