ביתן מובילאיי 2022 יריד גיוס סטודנטים

יריד גיוס סטודנטים – ביתן למובילאיי באוניברסיטת ת"א