ביתן לטוני מולי

ביתן לטוני מולי בתערוכת אסתטיקה באקספו