הפקת סרט מוצר 

סרטון מוצר4.0   industry

לקוח
רשות החדשנות

הקונספט

סרט מוצר בתחום התעשייה המתפתחת וחלק מאגנדה הקידום של רשות החדשנות במשרד הכלכלה

פרוייקטים נוספים

mobi
startup
נובו
emendo
ups
under the sea
אירוע קיץ האבנה
אירוע קיץ מיטרלי
דילוג לתוכן