IBBL Prigat הפקת סרט מוצר

סרטון השקת בקבוק חדש עבור פריגת

לקוח

פריגת

הקונספט

סרט מוצר עבור בקבוק בעיצוב  חדש

פרוייקטים נוספים

הפקת אירוע חברה עובדים הנפקה מובילאיי
השקת מגדלי מגורים לחברת NARSHA
נופש חברה אירוע חברה חברת אלרגן אילת
אירוע קיץ 2022 כלמוביל
דילוג לתוכן