SCALA

לקוח
חברת – "סקאלה"

המשימה שלנו
ביתן לתערוכת אוטומטור.
יצרנו ביתן בדימוי מדרכה מוארת עליה מוקמו עמדות הטענה לרכבים חשמליים בשילוב יחידת טראס עם הטמעת מסכים.

פרוייקטים נוספים

עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת מדיסון
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת רוש
עיצוב ביתן לתערוכה חברת אבווי
עיצוב ביתן לתערוכה כנס קבוצת גדות
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת צמל
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת רוש
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת סאנופי
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת סאנופי
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת GSK

דילוג לתוכן