SCALA

לקוח
חברת – "סקאלה"

המשימה שלנו
ביתן לתערוכת אוטומטור.
יצרנו ביתן בדימוי מדרכה מוארת עליה מוקמו עמדות הטענה לרכבים חשמליים בשילוב יחידת טראס עם הטמעת מסכים.

פרוייקטים נוספים

הקמת ביתן חברת אבוט אקספו גני תערוכה מרכז הירידים ביתן 1
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת מדיסון
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת רוש
עיצוב ביתן לתערוכה חברת אבווי
עיצוב ביתן לתערוכה כנס קבוצת גדות
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת צמל
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת רוש
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת סאנופי
עיצוב ביתן לתערוכה כנס חברת סאנופי

דילוג לתוכן