SCALA

לקוח
חברת – "סקאלה"

המשימה שלנו
ביתן לתערוכת אוטומטור.
יצרנו ביתן בדימוי מדרכה מוארת עליה מוקמו עמדות הטענה לרכבים חשמליים בשילוב יחידת טראס עם הטמעת מסכים.

פרוייקטים נוספים

עיצוב מתחם נסיעות מבחן חברת טסלה
עיצוב ביתן לתערוכה לחברת סאנופי
עיצוב ביתן לתערוכה לחברת סאנופי
עיצוב ביתן לתערוכה חברת סאנופי
עיצוב ביתן לתערוכה חברת ראש - Rosh
עיצוב ביתן לחברת מדיסון - ביתן רכבת
עיצוב ביתן לחברת אינטל - יריד גיוס סטודנטים
עיצוב ביתן חברת סקאלה עבור תערוכת אטומוטור
עיצוב ביתן לתערוכה חברת נובונורדיסק

דילוג לתוכן